Proffiliau

Robert Higgo

Robert Higgo

Aelod, CFMHAS

Uwch Ddarlithydd, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Prifysgol Bangor

robert.higgo@wales.nhs.uk

01978 727142

< Yn ôl i'r proffiliau

Trosolwg

Mae Robert Higgo wedi ei hyfforddi ym maes Meddygaeth ym Mhrifysgol Cape Town, cyn ennill cymwysterau pellach mewn Meddygaeth Teulu, Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus a Seiciatreg. Erbyn hyn mae'n Uwch Ddarlithydd a Seiciatrydd Ymgynghorol er Anrhydedd.

Penodiadau

Uwch Ddarlithydd, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor.

Ymgynghorydd Seiciatreg Anrhydeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Yn y gorffennol

Yn y gorffennol mae Robert wedi gweithio ym maes Seiciatreg Gymunedol, Gofal Ymestyn Allan Pendant a Llym yn Runcorn, Lerpwl a Manceinion.

Cyhoeddiadau

Erthyglau cyfnodolion

Cook, CCH, Poole R, Higgo R (2012) Holistic Psychiatry. The Psychiatrist. 36: 235-236.

Poole R, Higgo R (2011). Spirituality and the threat to therapeutic boundaries in psychiatric practice. Mental Health, Religion and Culture, 14, 19-29.

Komuravelli A, Poole R, Higgo R (2011). Stability of the diagnosis of first-episode drug-induced psychosis. The Psychiatrist. 35, 224-227.

Poole R, Higgo R, Strong G, Kennedy G, Ruben S, Barnes R, Lepping P, Mitchell P (2010) Concerns over professional boundaries remain unresolved. The Psychiatrist, 34: 211-212.

Poole R, Higgo R (2010) Psychiatry, religion and spirituality: a way forward. The Psychiatrist 34: 452-453.

Poole R, Higgo R (2009) “Postmodernism and psychiatry”, Psychiatric Bulletin, 33: 481 - 482.

Poole R. Higgo R, Strong G, Kennedy G, Ruben S, Barnes R, Lepping P, Mitchell P (2008) “Religion, Psychiatry and Professional Boundaries” , Psychiatric Bulletin, 32, 356-7.

Poole, R. and Higgo, R. (1998) “Recovered memories of childhood sexual abuse”, British Journal of Psychiatry, 173,179-180.

Zeidler, M. et al New variant Creutzfeldt-Jacob disease: psychiatric features. Lancet 1997 350: 908-910.

Higgo, R.J. and Shetty, G.C. (1991) Four Years Experience of a Regional Secure Unit. Journal of Forensic Psychiatry, 2, 2, P202-210.

Llyfrau

Poole R, Higgo R, Robinson CA (2014) Mental Health and Poverty. Cambridge: Cambridge University Press

Poole R, Higgo R, (2008) “Clinical Skills in Psychiatric Treatment”, Cambridge: Cambridge University Press.

Poole R, Higgo R (2006) “Psychiatric Interviewing and Assessment”, Cambridge: Cambridge University Press.

Eraill

RJ Higgo (1992) Book Review of “Psychiatric Disorders in America” by Lee N Robins and Darrel A. Regier (Eds). (1991) In International Journal of Epidemiology 21 P187-188.

Higgo, R.J. (1989) The content of the British Journal of Psychiatry. Bulletin of the Royal College of Psychiatrists, 13, 9, P512. (Letter)

Higgo,R.J. (1988) Psychiatry in South Africa, Bulletin of Royal College of Psychiatrist, 12 No8, P338. (Letter)

Shetty, G. and Higgo, R.J. (1988) Compulsory Detention of Males of Different Ethnic Groups. British Journal of Psychiatry, 151, p270. (Letter)

<Yn ôl i'r brig

Ymchwil

Projectau cyfredol

Cynnal adolygiadau o ddigwyddiadau blaenorol difrifol i sefydlu themâu a phatrymau lle mae'n briodol, arolygu'r polisïau cyfredol a'u defnydd, ac arolygu awgrymiadau blaenorol a'u gweithrediad.

Gweithgareddau

Cyflwyniadau

Conditional discharge - a suitable model for a Community Supervision Order? Paper presented to quarterly meeting of the Royal College of Psychiatrists, London February 1994. (With Dr J Higgins).

An audit of Higher Training in Mersey Region. Paper presented to quarterly meeting of the Royal College of Psychiatrists, Dundee April 1992. (With Dr I.A. Davidson).

Four years experience of a Regional Secure Unit. Paper presented to annual meeting of Royal College of Psychiatrists, Brighton July 1991 (with Dr G.C. Shetty).

Consultants’ views on Tardive Dyskinesia. Paper presented to quarterly meeting of Royal College of Psychiatrists, Galway Ireland April 1990.

<Yn ôl i'r brig