Proffiliau

Portrait peter 2

Peter Lepping

Aelod, CFMHAS

Ymgynghorydd Seiciatreg

MRCPsych, MSc
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

peter.lepping@wales.nhs.uk

01978 726 752

< Yn ôl i'r proffiliau

Trosolwg

Rwy’n seiciatrydd clinigol ac ymchwilydd.  Rwy’n gweithio fel Cyfarwyddwr Meddygol Cysylltiol dros foeseg glinigol yng Ngogledd Cymru.  Cefais fy magu yn Yr Almaen ac euthum i Brifysgol Münster (Westphalia). Penderfynais astudio meddygaeth ar ôl cael profiadau cadarnhaol yn gweithio fel nyrs gynorthwyol fel rhan o’m gwasanaeth cenedlaethol (yn hytrach nag ymuno â’r fyddin).  Symudais i Brydain yn 1995 gan ddilyn addysg ôl-radd mewn seiciatreg yn ardal Lerpwl.  Bu gennyf  ddiddordeb bob amser yn y man cyfarfod rhwng seiciatreg a meddygaeth a chefais fy achredu’n seiciatrydd oedolion a chyswllt yn 2004. Cefais radd Meistr mewn Moeseg Feddygol o Brifysgol Lerpwl yn 2003 ac enillais nifer o wobrau ymchwil. 

Aeth fy swydd gyntaf fel ymgynghorydd â mi i Gymru lle rwy’n gweithio mewn dalgylch o tua 24,000 o oedolion yn Wrecsam, yn cynnwys rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.  Yn Wrecsam datblygais glinigau arbenigol i oedolion gydag ADHD, yn ogystal â chlinig yn ymwneud â phlâu rhithiol, gyda’r Ysgol Meddygaeth Drofannol yn Lerpwl.  Rwy’n cael boddhad clinigol mawr wrth weithio gyda fy nhîm i wneud gwahaniaeth positif ym mywydau rhai sy’n dioddef oddi wrth salwch meddwl difrifol. 

Mae fy swydd yn caniatáu ychydig o amser i mi wneud ymchwil, ac rydw i wedi datblygu cysylltiadau gyda phrifysgolion Bangor a Chaerdydd. Rwyf wedi bod yn aelod o’r European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG) er 2005 ac rwy’n cyfrannu i’r gweithgor Almaenig-Cymreig sy’n ymdrin ag atal trais a gorfodaeth.   Rhwydwaith o arbenigwyr rhyngwladol yw EViPRG sy’n gweithio ym maes gorfodaeth a thrais gyda’r nod o leihau gorfodaeth ac ymosodedd mewn sefyllfaoedd meddygol.  Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys gorfodaeth, trais ac ymosodedd, moeseg glinigol, adolygiadau systematig a gwahanol brojectau eraill.  Rwy’n arbenigwr rhyngwladol ar blâu rhithiol.  Rwyf wedi cynnal llawer o astudiaethau cymharu rhyngwladol rhwng gwahanol wledydd ym maes gorfodaeth.  Yn fwy diweddar rwyf wedi dechrau ymwneud â phrojectau ymchwil yn India sy’n edrych ar adolygiadau systematig, moeseg, hawliau dynol ac atal trais, yn ogystal â gweithredu fel cynghorwr i’r Indian Journal of Psychiatry. 

Rwyf ar grŵp llywio’r GMHAT, cyfrwng cyfrifiadurol rhyngwladol i asesu iechyd meddyliol a ddatblygwyd gan yr Athro Vimal Sharma (Prifysgol Caer).  Mae’n galluogi i glinigwyr nad ydynt yn seiciatryddion wneud diagnoses seiciatrig.  Mae’r cyfrwng wedi dod yn arbennig o boblogaidd mewn gwledydd gydag ychydig o staff seiciatrig ac mae ar gael mewn llawer o ieithoedd. 

Ar hyn o bryd, rydw i'n gweithio fel Seiciatrydd Ymgynghorol yn Wrecsam ac rydw i'n Athro er Anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor, gogledd Cymru, a Choleg Meddygol a Sefydliad Ymchwil Mysore, India. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel Seiciatrydd Ymgynghorol yn Wrecsam.  Er 2009 rwyf wedi bod yn Gyfarwyddwr Meddygol Cysylltiol dros Foeseg, Gallu a Chydsynio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, gyda gorchwyl i wella pob agwedd ar foeseg feddygol drwy’r sefydliad. Mae hyn yn cynnwys cyfrifoldeb dros faterion cydsynio, gweithredu deddfwriaeth newydd, a gwelliannau clinigol i'r ffordd y mae cleifion sydd heb y modd yn cael eu trin yn yr ysbyty, yn ogystal â chynnwys y cyhoedd mewn trafodaethau moesegol cyhoeddus.

Er 2009 rwyf wedi gweithio’n agos â’r Athro Rob Poole a’r Athro Catherine Robinson yn y Ganolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas. 

Penodiadau

Ymgynghorydd Seiciatreg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Honorary Professor at Bangor University, North Wales and Mysore Medical College and Research Institute, India

 

 <Yn ôl i'r brig

Yn y gorffennol

Cyfarwyddwr Meddygol Cyswllt Moeseg, Gallu a Chydsyniad, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Athro Gwadd, Prifysgol Glyndŵr

Cyhoeddiadau

Erthyglau cyfnodolion

Lepping, P., Zwangsmaßnahmen in Großbritannien.  [Coercive measures in Great Britain].  Recht und Psychiatrie, in print [in German], accepted May 2016-05-19

Lepping, P., Palmstierna, T., Raveesh, B.N.  Paternalism versus autonomy – are we barking up the wrong tree?  British J Psych.  Accepted 29.3.2016

Masood, B., Lepping, P., Jones, E., Morris, M., Lewis, M., McEwan, J., Sussex, P., Owen, G.  National data on coercion in psychiatry from Wales.  British J Mental Health Nursing, January/February 2016, Vol 5, No 1: 18-24

Lepping, P., Tehan, B.: [Benchmarking is an Effective Instrument to Improve Clinical Services – Contra.]  Psychiatry Prax. 2016 Mar; 43(2): 72-3 [in German]

Lepping, P., Masood, B., Noorthoorn, E.O., Flammer, E.  Comparison of restrain data from four countries.  Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.  Accepted April 2016

Schöfeldt-Lecuona, C., Lefaucheur, J.P., Lepping, P., Liepert, J., Connemann, B.J., Sartorius, A., Nowak, D.A., Gahr, M.  Non-invasive Brain Stimulation in Conversion (functional) Weakness and Paralysis: A Systematic Review and Future Perspectives.  Frontiers in Neuroscience, section Neurodegeneration.  2016 Mar 31;10:140 

Raveesh BN, Lepping P, Lanka SV, Turner J, Krishna M. Patient and visitor violence towards staff on medical and psychiatric wards in India. Asian Journal of Psychiatry, 2014; doi:10.1016/j.ajp.2014.10.003.

Rishniw M, Lepping P, Freudenmann RW. Delusional infestation by proxy--what should veterinarians do? The Canadian Veterinary Journal. La Revue Veterinaire Canadienne

Lepping P, Schönfeldt-Lecuona C, Sambhi RS, Lanka SV, Lane S, Whittington R, Leucht S, Poole R. A systematic review of the clinical relevance of repetitive transcranial magnetic stimulation. Acta Psychiatrica Scandinavica, 2014,130(5), 326-341.

Sharma VK, Durrani S, Sawa M, Copeland JR, Abou-Saleh MT, Lane S, Lepping P. Arabic version of the Global Mental Health Assessment Tool-Primary Care version (GMHAT/PC): a validity and feasibility study. East Mediterr Health J. 2013 Nov;19(11):905-8.

Honagodu AR, Krishna M, Sundarachar R, Lepping P. Group psychotherapies for depression in persons with HIV: A systematic review. Indian J Psychiatry. 2013 Oct;55(4):323-30.

Wolf RC, Huber M, Depping MS, Thomann PA, Karner M, Lepping P, Freudenmann RW. Abnormal gray and white matter volume in delusional infestation. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2013;46:19-24.

Lepping P, Raveesh BN. Overvaluing autonomous decision making,  BrJPsych 2014 Jan; 204:1-2

Wolf C, Huber M, Lepping P, Sambatato F, Karner M,  Freudenmann RW. Source-based morphometry reveals distinct patterns of aberrant grey and white matter volume in patients with delusional infestation. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2014 Jan 3; 48:112-116

Sharma BB, Singh V, Sharma VK, Sharma D, Singh S, Lane S, Lepping P, Krishna M, Copeland JR.  Psychiatric morbidity in chronic respiratory disorders in a North Indian clinic using the Global Mental Health Assessment Tool. Gen Hosp Psych 2013 Jan;35(1):39-44

Krishna M, Honagodu A, Rajendra R, Sundarachar R, Lane S, Lepping P. A Systematic review and meta-analysis of group psychotherapy for sub-clinical depression in older adults Int J Geriatr Psychiatry. 2013 Sep;28(9):881-8

Lepping P. The use of emergency medicine: A survey from 21 countries. J Clin Psychopharm, 2013 Apr;33(2):240-2

Leucht S, Fennema H, Engel R, Kaspers M, Lepping P, Szegedi A. What does HAMD mean? J Affect Disord. 2013 Jun;148(2):243-8

Honagodu AR, Krishna M, Sundarachar R, Lepping P. Group psychotherapies for depression in persons with HIV: A systematic review. Ind J Psych. 2013 Oct;55(4):323-330

Sharma VK, Durrani S, Sawa M, Copeland JRM, Abou-Saleh MT, Lane S, Lepping P.  Arabic version of the Global Mental health Assessment Tool (GMHAT/PC):  A validity and feasibility study. Eastern Mediterranean Health Journal, 2013 Dec;19(11):905-908

Lepping P, Lanka SVN, Turner J, Stanaway SERS, Krishna M.  Percentage prevalence of Patient and Visitor Violence against staff in Welsh high-risk medical wards. Clinical Medicine. 2013 Dec;13(6):543-6

Lepping P, Raveesh BN. The Mysore Declaration, International Psychiatry, Nov 2013;10(4):98-99

Wolf RC, Huber M, Depping MS, Thomann PA, Karner M, Lepping P, Freudenmann RW. Abnormal gray and white matter volume in delusional infestation. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2013 Oct 1;46:19-24.

Lepping P, Malik M.  Community treatment orders: current practice and a framework to aid clinicians, The Psychiatrist, Febr 2013

Bell C, Lepping P, Clifford JM, Garner-Thorpe C. A Case of Todd's Palsy following Unilateral ECT. Ind J Psych. 2012 April-June; 54(2):192-193

Freudenmann RW, Lepping P, Huber M, Dieckmann S, Bauer-Dubau K, Ignatius R, Misery L, Schollhammer M, Harth W, Taylor RE, Bewley AP. Delusional infestation and the specimen sign: a European multicentre study in 148 consecutive cases.Br J Dermatol. 2012 Aug;167(2):247-251

Sharma BB, Singh V, Sharma VK, Sharma D, Singh S, Lane S, Lepping P, Krishna M, Copeland JR.  Psychiatric morbidity in chronic respiratory disorders in a North Indian clinic using the Global Mental Health Assessment Tool. Hosp Psychiatry. 2012 Oct 30. doi:pii: S0163-8343(12)00281-2. 10.1016

Krishna M, Honagodu A, Rajendra R, Sundarachar R, Lane S, Lepping P. A systematic review and meta-analysis of group psychotherapy for sub-clinical depression in older adults.Int J Geriatr Psychiatry. 2012 Nov 12. doi: 10.1002/gps.3905

Gahr M, Kölle MA, Schönfeldt-Lecuona C, Lepping P, Freudenmann, RW. Paliperidone Extended Release: Does it have a place antipsychotic therapy? Drug Des Devel Ther. 2011 Mar 11;5:125-46

Krishna M, Jauhari A, Lepping P, Turner J, Crossley D, Krishnamoorthy A. Is group psychotherapy effective in older adults with depression? A systematic review. Int J Geriatr Psychiatry. 2011 Apr;26(4):331-40

Lepping P, Sambhi RS, Whittington R, Lane S, Poole R. The clinical relevance of findings in trials of antipsychotics: A systematic review.  British Journal of Psychiatry, 2011 May;198:341-5

Huber M, Lepping P, Pycha R, Karner M, Schwitzer J, Freudenmann RW. 2011, Delusional infestation: Treatment outcome with antipsychotics in 17 consecutive patients (using standardized reporting criteria), Gen Hosp Psychiatry. 2011 Nov-Dec;33(6):604-11

Krishna M, Lepping P. Ethics of xenotransplantation. British Journal of Medical Practicioners, 2011;4(3):a425

Lepping P. Overestimating patients’ capacity. British Journal of Psychiatry, 2011, 199: 355-356

Lepping P, Delieu J, Mellor R, Williams JHH, Hudson PR, Hunter-Lavin C. Antipsychotic medication and oxidative cell stress – a systematic review. Journal of Clinical Psychiatry. 2011 Mar;72(3):273-85.

Steinert T, Lepping P, Bernhardsgrütter R, Conca A, Hatling T, Janssen W, Keski-Valkama A, Mayoral F, Whittington R. Incidence of seclusion and restraint in psychiatric hospitals: a literature review and survey of international trends. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2010 Sep;45(9):889-97

Cole-King A, Lepping P. Suicide mitigation: time for a more realistic approach. British Journal of General Practice. 2010 Jan;60(570):1-3

Lepping P, Baker C, Freudenmann RW. Delusional infestation in dermatology in the UK: Prevalence, treatment strategies, and feasibility of a RCT. Clinical and Experimental Dermatology. 2010 Dec;35(8):841-4

Lepping P, Sambhi RS, Williams-Jones K. Deprivation of liberty safeguards – How prepared are we? Journal of Medical Ethics. 2010 Mar;36(3):170-3

Sharma VK, Krishna M, Lepping P, Palanisamy V, Kallumpuram SV, Mottram P, Lane S, Wilson K, Copeland JRM. Validation and feasibility of Global Mental Health Assessment Tool – Primary care version (GMHAT/PC) in the older adults. Age and Ageing. 2010 Jul;39(4):496-9

Kölle M, Lepping P, Kassubek J, Schönfeldt-Lecuona C, Freudenmann RW. Delusional Infestation induced by Piribedil Add-On in Parkinson’s Disease. Pharmacopsychiatry. 2010 Jul 7.

Freudenmann RW, Kölle M, Huwe A, Luster M, Reske SN, Huber M, Lepping P, Schönfeldt-Lecuona C. Delusional Infestation: Neural correlates and antipsychotic therapy investigated by multimodal neuroimaging. . 2010 Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatryct 1;34(7):1215-22

Bewley A, Lepping P, Freudenmann RW, Taylor R Delusional Parasitosis: Time to call it delusional infestation. Br J Dermatol. 2010 Jul;163(1):1-2

Cole-King A, Lepping P. Will the new UK government change our approach to risk? BMJ.2010 Jul 21;341:c3890

Freudenmann RW, Kölle M, Schönfeldt-Lecuona C, Dieckmann S, Harth W, Lepping, P. Delusional parasitosis and the matchbox sign revisited: the international perspective. Acta Derm Venereol. 2010 Sep;90(5):517-9.

Lepping P, Huber M. Role of zinc in the pathogenesis of ADHD: implications for research and treatment. CNS Drugs. 2010 Sep 1;24(9):721-8

Sambhi RS, Lepping P. Psychiatric treatments in dermatology: an update.Clinical and Experimental Dermatology. 2010 Mar;35(2):120-5         

Sharma VK, Jagawat S, Midha A, Jain A, Tambi A, Mangwani LK, Sharma B, Dubey P, Satija V, Copeland JRM, Lepping P, Lane S, Krishna M, Pangaria A. The Global mental Health Assessment Tool- Validation of  GMHAT/PC in Hindi. A Validity and Feasibility Study. Ind J Psych,2010 Oct;52(4):316-9.

Lepping P, Paravastu CV, Turner J, Billings P, Minshom P. Copying GP letters to patients: A comprehensive study across four different departments in a district general hospital Health Informatics Journal. 2010; 16(1), 58-62

Freudenmann RW, Kühnlein P, Lepping P, Schönfeldt-Lecuona C.  Secondary delusional parasitosis treated with paliperidone. Clinical and Experimental Dermatology. 2009; 34(3):375-7.   

Steinert T, Lepping P.  Legal provisions and practice in the management of violent patients.  A case vignette study in 16 European countries.  European Psychiatry, 2009; 24(2):135-41

Krishna M, Lepping P, Sharma VK, Copeland JR, Lockwood L, Williams M. Epidemiological and clinical use of GMHAT-PC (Global Mental Health assessment  tool-primary care) in cardiac patients. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health. 2009;  13;5(1):7

Crossley D, Lepping P. Role confusion, values-based practice and the demise of the generalist. Psychiatric Bulletin. 2009; 33: 7 - 9.

Carson AM, Lepping P. Ethical psychiatry in an uncertain world: conversations and parallel truths.Philosophy Ethics Humanity in Medicine. 2009 Jun; 25;4:7.

Lepping P. Consent and capacity for dermatologists: an ethical review and update.Clinical and Experimental Dermatology. 2009 Aug;34(6):655-7

Lepping P, Steinert T, Needham I, Abderhalden C, Flammer E, Schmid P. Ward safety perceived by ward managers in Britain, Germany and Switzerland: identifying factors that improve ability to deal with violence.Journal of Psychiatric Mental Health Nursing. 2009 Sep;16(7):629-35.

Freudenmann RW, Lepping P. Delusional infestation. Clinical Microbiology Reviews. 2009 Oct;22(4):690-732.

Sambhi RS, Lepping P. Adult ADHD and psychosis: A review of the literature and two cases. Clinical Neuropsychiatry. 2009; 6,4, 174-8, 

Lepping P, Freudenmann RW.  Delusional parasitosis: a new pathway for diagnosis and treatment.  Clinical and Experimental Dermatology, 2008; 33(2):113-117.

Gorton AJ, Jayanthi NV, Lepping P, Scriven MW.  Patients' attitudes towards "do not attempt resuscitation" status. Journal of  Medical Ethics, 2008 Aug;34(8):624-6.

Sharma VK, Lepping P, Krishna M, Durrani S, Copeland JR, Mottram P, Parhee R, Quinn B, Lane S, Cummins A.  Mental health diagnosis by nurses using the Global Mental Health Assessment Tool: a validity and feasibility study.  British Journal of  General Practice, 2008 Jun;58(551):411-6.

Lepping, PIs psychiatry torn in different ethical directions?  Psychiatric Bulletin, 2008;32:325-6. 

Kandarp J, Slegg G, Lepping P. The psychopathology of AIDS within the Surat region of India: A cohort study. The Psychologist in Wales, 2008, 21:17-24 

Freudenmann RW, Lepping P. Second-generation antipsychotics in primary and secondary delusional parasitosis: outcome and efficacy.Journal of Clinical Psychopharmacol. 2008 Oct;28(5):500-8.

Huber M, Karner M, Kirchler E, Lepping P, Freudenmann RW.  Striatal lesions in delusional parasitosis revealed by magnetic resonance imaging. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry. 2008 Dec 12;32(8):1967-71

Lepping P, Mukandan J, Poole R.  Neuroleptic Malignant Syndrome and Catatonia.  Progress in Neurology and Psychiatry, 2007;11(1):9-14.

Lepping P.   Ethical analysis of the new proposed mental health legislation in England and Wales.  Philosophy, Ethics and Humanity in Medicine, 2007;2:5.

Lepping P, Menkes D.  Abuse of dosulepin to induce mania.  Addiction, 2007; 102(7):1166-7.

Freudenmann RW, Schönfeldt-Lecuona C, Lepping P.  Primary delusional parasitosis treated with olanzapine.  Journal of International Psychogeriatrics, 2007;19(6):1161-1168.

Paravastu S, Billings P, Lepping P.  Copying clinic letters to surgical patients. Annals of the Royal College of Surgeons England (Suppl), 2007;89:288–90.

Lepping P, Russell I, Freudenmann RW.  Antipsychotic treatment of delusional parasitosis – a systematic review.  British Journal of Psychiatry, 2007;191:198-205.

Lepping P, The practice of physical restraint in the UK.  BMC Psychiatry, 2007;7(Suppl 1):S61

Lepping P, Woodworth B, Roberts L, Turner J.  Increasing psychosocial assessments by introducing a self-harm pathway.  Psychiatric Bulletin, 2006;30:169-72.

Lepping P. The Organisation of Emergency Psychiatry in Great Britain. Krakenhauspsychiatrie (Hospital Psychiatry), 2005;16:75-78, published in German.

Steinert T, Lepping P, Baranyai R, Hoffmann M, Leherr H. Compulsory admission and treatment in schizophrenia.  Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2005;40 (8):635-641.

Lepping P, Gil-Candon R, Freudenmann R.  Delusional Parasitosis Treated with Amisulpride.  Progress in Neurology and Psychiatry, 2005;9 (7):12-16.

Salize HJ, Lepping P, Dreßing HJ.  How harmonised are we? Forensic Mental Health Legislation and Service Provision in the European Union.  Criminal Behaviour and Mental Health, 2005;15 (3):143-147.

Lepping P, Steinert T, Gebhardt RP.  A comparison of ethical attitudes of English and German health professionals and lay people towards formal admission - Implications for the new Mental Health Act, Journal of Philosophy, Science and law (web-based) 2004; 3.

Lepping P, Swinton M.  Borderline Personality Disorder associated with psychotic symptoms and parietal abnormalities.  Psychiatrische Praxis, 2004;31:96-99, published in German.

Lepping P.  Treatment of parasuicide in Great Britain – psychosocial assessment instead of hospitalisation.  Krankenhauspsychiatrie (Hospital Psychiatry), 2004;15:9-11, published in German.

Sharma VK, Lepping P, Cummins A, Copeland J, Parhee R, Mottram P. The Global Mental Health Assessment Tool Primary Care Version (GMHAT/PC): Development, Reliability and Validity.  World Psychiatry,2004;3 (2):115-119.

Lepping P.  An ethical review of consent in medicine.  Psychiatric Bulletin, August 2003;27(8):285-290.

Lepping P.   Psychiatric Training in Great Britain. Krankenhauspsychiatrie (Hospital Psychiatry), 2003;14:167-9, published in German.

Röttgers HR, Lepping P.  Sectioning and treatment of the psychiatrically ill in the UK and Germany.  Psychiatrische Praxis. 1999;26(99):139-42, published in German.

Röttgers HR, Lepping P.  Treatment of the mentally ill in the Federal Republic of Germany.  Psychiatric Bulletin, 1999;23(10):601-603.

 

 <Yn ôl i'r brig