Trosolwg

Proffil Dr Murali Krishna 

Geriatregydd seicolegol ymgynghorol a chymrawd ymchwil Wellcome yw Dr Murali Krishna. Mae ganddo swydd Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd yn y Ganolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys dechreuadau amhariad gwybyddol yn gynnar mewn bywyd ac anhwylderau meddyliol at ddiwedd oes. Ar hyn o bryd mae'n cydweithio â'r MRC Life Course Epidemiology Unit (Prifysgol Southampton) a'r 10/66 Dementia Research Group (Institute of Psychiatry) i edrych ar y cysylltiad rhwng maint adeg genedigaeth ac anhwylderau cronig yn ddiweddarach mewn bywyd yng ngharfan geni Mysore, De India. Dolen i'w ymchwil gyfredol: http://wellcomedbt.org/fellowsprofile/dr-murali-krishna-125