Proffiliau

Dr Marjorie5

Marjorie Ghisoni

Aelod, CFMHAS

Ddarlithydd Nyrsio Iechyd Meddwl

PhD, MSc, BSc, RN (Mental Health) Dip.N, RNT, SCMH
Prifysgol Bangor

m.ghisoni@bangor.ac.uk

01248 383139

< Yn ôl i'r proffiliau

Trosolwg

Rwyf wedi gweithio yma ac acw yn y GIG ers bron i 25 mlynedd, yn bennaf ym maes iechyd meddwl cymunedol ac addysg uwch. Rwyf wedi bod yn ymchwilio i gyfraniad a hawl defnyddwyr gwasanaeth ym maes gofal iechyd meddwl dros y 10 mlynedd diwethaf. Mae hyn yn dilyn ennill gwobr am arferion da gyda'r prosiect Adfer Hyder ym Maes Glas, Treffynnon, a ymddangosodd yng nghymdeithas y Society Guardian yn 2001 ac ar Radio 4 ar y pryd.

Rydw i hefyd yn rhan o'r Mental Health Nurse Academics UK (MHNAUK), yr Academi Addysg Uwch, sydd wedi cyhoeddi project bychan sy'n cynnwys Yr Athro Alex Carson, a'r Coleg Nyrsio Brenhinol fel aelod etholedig newydd y Bwrdd Cymraeg.  Rwy'n aelod o Banel Ymgynghorol Gwyddonol Cynhadledd Ymchwil Ryngwladol y Coleg Nyrsio Brenhinol, yn adolygydd i’r Nursing Standard ac yn aelod o'r Bwrdd Golygu y Journal of Mental Health Training, Education and Practice.  Rwy’n aelod o Rwydwaith Adferiad Gogledd Cymru a Gogledd Powys ac wedi cwblhau ysgoloriaeth deithio gyda Sefydliad Florence Nightingale yn ddiweddar, gan edrych ar gefnogaeth iechyd meddwl i gymheiriaid dan arweiniad nyrs yn UDA ac Ewrop.  Bydd hwn yn cael ei gyflwyno yn y Gynhadledd Prif Swyddog Nyrsio Cymru ym mis Mai 2013.

Mae rhai o'm papurau ar gael ar Gronfa Ymchwil Prifysgol Glyndŵr.

Penodiadau

Ddarlithydd Nyrsio Iechyd Meddwl , Prifysgol Bangor

Cyhoeddiadau

Erthyglau cyfnodolion

Lloyd M Carson A (2012) Critical Conversations: Developing a Methodology for Service User Involvement in Mental Health Nursing. Nurse Education Today. Vol 32(2) 151-5

Lloyd M, Lefroy L York S, Mottershead R (2011) Working with Carers in Higher Education: Innovations in practice. Journal of Mental Health Training and Education. Vol 6 (3) 135-141

Lloyd M (2010) Participation in Practice: A review of service user involvement in mental health nursing. Mental Health and Learning Disabilities Research and Practice Vol 7 (2) 195-206

Lloyd M (2007) Empowerment in the interpersonal field: discourses of acute mental health nurses. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 14(5) 485-494

Lloyd M (2007) Developing Academic Writing Skills: the PROCESS framework. Nursing Standard. 21 (40) 50-56

Llyfrau

Lloyd M (2012) Ed. Practical Care Planning for Personalised Mental Health Care. Buckinghamshire. Open University Press.

Lloyd M (2010) A Practical Guide to Care Planning in Health and Social Care. Buckinghamshire. Open University Press.

Lloyd M, Murphy P (2008)(Eds)  Essential Study Skills in Health and Social Care. Exeter. Reflect Press.

Penodau llyfrau

Lloyd M (2009) Nursing in a Rehabilitation and Recovery Context. Chapter 6 in Walsh A Clarke V (Eds.) Fundamentals of Mental Health Nursing. Oxford. Oxford University Press.

<Yn ôl i'r brig

Ymchwil

Prosiectau presennol

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru