Proffiliau

John Carden3

John Carden

Aelod, CFMHAS

Nyrs Glinigol Arbenigol

MSc, BSc, RMN
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

john.carden@wales.nhs.uk

01978 727 406

< Yn ôl i'r proffiliau

Trosolwg

Rwyf wedi gweithio ym maes iechyd meddwl yn Lerpwl a Gogledd Cymru.  Fe wnes i gymhwyso'n nyrs iechyd meddwl yn 1993 a symud i fyw i Ogledd Cymru yn 1996.  Rwyf wedi gweithio fel Nyrs Seiciatrig Gymunedol a nawr rwy'n gyflogedig fel Nyrs Glinigol Arbenigol yn y Ganolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas yn Wrecsam. Yno rwy'n ymwneud ag astudiaeth ymchwil sy'n archwilio profiadau defnyddwyr gwasanaeth o wasanaethau ailsefydlu iechyd meddwl, yn ogystal ag ymwneud â chynlluniau datblygu addysg, hyfforddiant a gwasanaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.  Cefais radd BSc mewn Astudiaethau Iechyd o Brifysgol Bangor yn 1999 ac MSc mewn CBT ar gyfer Seicosis o Brifysgol Manceinion yn 2005.  Ar hyn o bryd rwy’n astudio am Ddoethuriaeth Broffesiynol yn edrych ar ddatblygiad proffesiynol parhaus nyrsys iechyd meddwl.   Bûm yn gweithio fel Cymrawd Dysgu ym Mhrifysgol Manceinion rhwng 2005 a 2010 ac, ar hyn o bryd, rwy'n Ddarlithydd er Anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor. 

 

Penodiadau

Nyrs Glinigol Arbenigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cyhoeddiadau

Ryan, T., Carden, J., Higgo, R., Poole, R., Robinson, C.A. (2016) An assessment of need for mental health rehabilitation amongst in-patients in a Welsh region.  Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology   DOI 10.1007/s00127-016-1213-8  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00127-016-1213-8 

Carden, J & Jones, A. (2009) Collecting subjective and rating scale data within a single case study design: cognitive behavioural therapy for a person experiencing psychosisJournal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol 16(9), p 848-856

Reports

Ryan, T., Carden, J. & Higgo, R. (2015) A needs assessment for mental health rehabilitation services in North Wales.  Manchester: Tony Ryan Associates

Carson A., Carden J., &  Jones A. (2013) A Report on Developing the increased use of the Quality Assured Lifelong Learning in the Health Sector in North Wales. A report to Welsh Assembly Government for the Credit and Qualification Framework for Wales (CQFW)

  

Ymchwil

Prosiectau presennol

  • Cloriannu datblygu a gweithredu gwasanaeth ailsefydlu wedi'i seilio ar adferiad: Prifysgol Bangor a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
  • Hyfforddiant mewn swydd a datblygiad proffesiynol parhaus i Nyrsys Iechyd Meddwl Cofrestredig; ymholiad disgrifiadol.