Proffiliau

John Bailey small

John Bailey

Aelod, CFMHAS

Swyddog Ymchwil, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

BA
Prifysgol Bangor

j.bailey@bangor.ac.uk

01978 727406

< Yn ôl i'r proffiliau

Trosolwg

Mae gan John Bailey gefndir mewn seicoleg ac mae wedi gweithio mewn gwasanaethau iechyd meddwl fforensig. Dechreuodd weithio ym Mhrifysgol Glyndŵr ar y prosiect Marwolaethau sy’n gysylltiedig ag Alcohol (DIAL) yn 2010 gyda’r Athrawon Poole a Robinson.  Ymunodd ag Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Bangor yng Ngorffennaf 2012.

Yn ogystal â’r prosiect DIAL, bu’n gweithio’n ddiweddar neu mae’n gweithio ar hyn o bryd ar bolisi alcohol, problemau defnydd o opiadau mewn rheoli poen cronig; a phoen yn y frest nad yw’n gysylltiedig â’r galon mewn cleifion sy’n mynd i adrannau damweiniau ac achosion brys a chlinig y galon.

Mae John yn aelod o Bwyllgor Moeseg y Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas.

Mae John hefyd yn addysgu yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Penodiadau

Swyddog Ymchwil, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor, 2012-

Cyhoeddiadau

Erthyglau cyfnodolion

Bailey, J; Poole, R; Ruben, S; Robinson, CA (2012): Is alcohol consumption irrelevant to outcome in anxiety and depression? British Journal of Psychiatry 201: 326

Berry, M J; Robinson, C A and Bailey, J (2004) Can hypnosis be used to recover evidence from offenders? Forensic Update, 79, 11-16.

MacCulloch, M J; Jones, C and Bailey, J (1995) Post-traumatic stress disorder: Turning the tide without opening the floodgates. Medicine, Science and the Law, 35.

MacCulloch, M J; Bailey, J and Robinson, C A (1995) Mentally disordered attackers and killers: Towards a taxonomy. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 6, 41-61.

MacCulloch, M J; Bailey, J; Jones, C and Hunter, C C (1994) Nineteen male serious offenders who were discharged directly to the community from a Special Hospital: III. Illustrated administrative issues. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 5, 75-93.

Jones, C; MacCulloch, M J; Bailey, J and Shahtahmasebi, S (1994) Personal history factors associated with reconviction in personality disordered patients discharged from a Special Hospital. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 5, 249-261.

Bailey, J and MacCulloch, M J (1994) Judgments of dangerousness and release decisions in Special Hospitals. Issues in Criminological and Legal Psychology, 21, 76-83.

MacCulloch, M J; Bailey, J; Jones, C and Hunter, C C (1993) Nineteen male serious offenders who were discharged directly to the community from a Special Hospital: II. Illustrated clinical issues. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 4, 451-469.

MacCulloch, M J; Bailey, J; Jones; C and Hunter, C C (1993) Nineteen male serious offenders who were discharged directly to the community from a Special Hospital: I. General characteristics. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 4, 237-248.

MacCulloch, M J and Bailey, J (1993) Issues in the management and rehabilitation of patients in maximum secure hospitals. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 4, 25-44.

Bailey, J and MacCulloch, M J (1992) Patterns of reoffending in patients discharged directly to the community from a Special Hospital: Implications for aftercare. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 3, 445-462.

Bailey, J and MacCulloch, M J (1992) Characteristics of 112 cases discharged directly to the community from a new Special Hospital and some comparisons in performance.  Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 3, 91-112.

MacCulloch, M J and Bailey, J (1991) Issues in the provision and evaluation of forensic services. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 2, 247-265.

Adroddiadau ymchwil

Bailey, J; Poole, R; Zinovieff, F; Robinson, C A; Parry, O; Tocque, K; Kennedy, L (2011): Achieving positive change in the drinking culture in Wales. Alcohol Concern Cymru.

Poole, R; Robinson, C A; Bailey, J; Shelton, C; Ruben, S (2011): The DIAL study: Deaths involving alcohol in Wales. Final Report submitted to Welsh Government, June 2011.

Robinson, C A; Poole, R; Slegg, G; Ruben, S and Bailey, J (2009) Alcohol-Involved Death: Pilot Study; Final Report submitted to Welsh Assembly Government, November 2009.

<Yn ôl i'r brig

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil
  • Problemau sy'n deillio o ddefnyddio meddyginiaeth at boen ar bresgripsiwn (defnydd camweithredol o opioid therapiwtig)
  • Niwed yn gysylltiedig ag alcohol, yn arbennig damweiniau a hunanladdiad.
  • Polisi alcohol.
  • Gwasanaethau iechyd meddwl fforensig.

 

Projectau cyfredol

Yn gweithio ar hyn o bryd gyda:

  • Rob Poole, Catherine Robinson a Sue Ruben ar ddamweiniau'n gysylltiedig ag alcohol.
  • Rob Poole ar ddefnydd camweithredol o opioid therapiwtig.

 

Prosiectau a gwblhawyd

Achieving positive change in the drinking culture in Wales. Alcohol Concern Cymru. (2010-2011) (Researcher)

The DIAL study: Deaths Involving Alcohol In Wales. Welsh Assembly Government.(2010-2011) (Researcher)

Alcohol-Involved Death: A pilot study. Welsh Assembly Government. (2009-2010) (Researcher)

Gweithgareddau

Aelodaeth Pwyllgorau

Is-gadeirydd, Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas Pwyllgor Moeseg Academaidd

Cyflwyniadau

Bailey, J; Poole, R; Jones, L; Robinson, C; Mathialahan, T: Dysfunctional therapeutic opioid use (DTOU) in chronic non-cancer pain. Poster presented at MHRNC Annual Conference, Wrexham; March 2013.

Bailey, J (2012): Minimum pricing for alcohol: Rationale and implications. Third Annual WISERD Conference, Bangor University, March 2012.

Bailey, J and Poole, R (2011): Problem drinking is not the problem. North Wales Psychiatry Meeting, St Asaph, December 2011.

Robinson, C A; Poole, R; Slegg, G; Ruben, S and Bailey, J (2010): Alcohol Involved Death Pilot Study. Welsh Assembly Government Ministry of Social Justice, Best Practice in Substance Misuse Annual Conference, Newport, South Wales. 11/2/10.

Trosglwyddo Gwybodaeth

Cymryd rhan mewn amrywiaeth o fforymau BCUHB sy'n delio efo poen cronig a defnyddio opioid

<Yn ôl i'r brig

Addysgu

Israddedig

SXS-3063-0 Mental Illness

Ôl-raddedig

Social Work

Social Policy and Evaluation