Proffiliau

Diane Seddon

Aelod, CFMHAS

Uwch Cymrawd Ymchwil, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

BA, PhD
Prifysgol Bangor

d.seddon@bangor.ac.uk

01248 388 220

< Yn ôl i'r proffiliau

Trosolwg

Mae diddordebau ymchwil Diane yn cynnwys: gofalwyr a rhoi gofal; asesu a rheoli gofal; dementia; y rhyngwyneb iechyd a gofal cymdeithasol; a nyrsio a darpariaeth cartrefi gofal preswyl. Mae wedi bod yn gysylltiedig â datblygiad rhaglen ymchwil lwyddiannus sy’n ymwneud â gofalwyr, sydd wedi denu grantiau ymchwil gan amrywiaeth eang o gyrff cyllido, gan gynnwys yr Adran Iechyd, Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Loteri Fawr. Mae Diane wedi cynghori ar ddatblygiad polisi cenedlaethol, gan gynnwys gweithredu fel Cynghorydd Arbenigol ar ofal yn y cartref i Bwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig Tŷ’r Cyffredin. Mae hefyd wedi arwain adolygiadau o weithredu  polisi cenedlaethol, gan gynnwys gwerthuso’r Strategaethau Cenedlaethol ar gyfer Gofalwyr yn Lloegr ar ran yr Adran Iechyd, ac yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru, yn ogystal â gwerthusiad Cymru Gyfan o’r Broses Asesu Unedig. Mae ei phrosiectau ymchwil eraill wedi ymdrin ag oedolion sydd wedi goroesi ar ôl cael eu cam-drin fel plant.

Penodiadau

Uwch Cymrawd Ymchwil, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor

Cyhoeddiadau

Erthyglau cyfnodolion

Seddon, D., Krayer, A., Robinson, C., Woods, B. & Tommis, Y (2013). Care coordination: translating policy into practice for older people. Quality in Ageing and Older Adults, 14 (2), earlycite.

Seddon, D., Krayer, A., Robinson, C., Woods, B. & Tommis, Y (2013). Care coordination: translating policy into practice for older people. Quality in Ageing and Older Adults, 14 (2), earlycite.

Gray, B., Robinson, C., Seddon, D. and Roberts, A. (2011) Patterns of Exclusion of Carers for People with Mental Health Problems - The Perspectives of Professionals. Journal of Social Work Practice, 24(4), 475-492.

Seddon D., Robinson, C.A. and Perry J. (2010) Unified Assessment – Policy, Implementation and Practice, British Journal of Social Work, 40: 207-225.

Seddon, D., Robinson, C., Tommis, Y., Woods, B., Perry, J. and Russell, I. (2010) A study of the Carers Strategy 2000: Supporting Carers in Wales, British Journal of Social Work, 40 (5): 1470-1487.

Seddon, D. and Harper, G. (2009) What works well in community care? Supporting older people in their own homes and community networks, Quality in Ageing, 10 (4):8-17.

Tommis, Y., Robinson, C.A., Seddon, D., Woods, B. Perry, J. and Russell, I. (2009) Carers with chronic conditions: changes over time in their physical health  Chronic Illness, 155-164.

Gray, B., Robinson, C. A., Seddon, D. and Roberts, A. (2009), An emotive subject: insights from social, voluntary and healthcare professionals into the feelings of family carers for people with mental health problems. Health & Social Care in the Community, 17: 125–132.

Gray, B., Robinson, C., Seddon, D. and Roberts, A. (2008) Invisible Children: Young Carers of Parents with Mental Health Problems, Child and Adolescent Mental Health, 13(4):169-172.

Gray, B., Robinson, C., Seddon, D. and Roberts, A. (2008) Confidentiality Smokescreens and Carers for People with Mental Health Problems: The Perspectives of Professionals, Health and Social Care in the Community, 16 (4), 378-387.

Llyfrau

Woods, B., Keady, J. and Seddon, D. (2008) Involving Families in Care Homes: A relationship-centred approach to dementia care.  London, Jessica Kingsley Publishers.

Adroddiadau Ymchwil

Win Tadd, Robert Woods, Martin O’Neill, Gill Windle, Simon Read, Diane Seddon, Charlotte Hall and Tony Bayer (2012). Promoting Excellence in All Care Homes.  Department of Health.

<Yn ôl i'r brig

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil
 • Gofalwyr a rhoi gofal.
 • Asesu a rheoli gofal
 • Dementia.
 • Rhyngwyneb iechyd a gofal cymdeithasol.
 • Darpariaeth cartrefi gofal nyrsio a chartrefi gofal preswyl.

 

Prosiectau presennol

Effective Interventions for Carers in the Twenty First Century: Developing the Evidence Base. ESRC Seminar Series, 2012-2013.  £15,299. (Co-applicant)

Care giver experience in Huntington’s disease – A feasibility study. BCUHB. 2012-2013. £19,980. (Co-applicant)

Wales Dementias and Neurological Diseases Registered Research Group. National Institute for Social Care and Health Research. 2010-15.  £583,763. (Co-applicant)

Prosiectau a gwblhawyd

Independent Domestic Violence Advisory Service – Assessing implementation and impact. Wrexham Community Safety Partnership on behalf of the North Wales Domestic Abuse and Sexual Violence Forum.  2012. £10,000 (Lead applicant)

Carer Support Project.  Tender funded by Gwent Consortia. 2011-2012. £48,416. (Lead applicant)

Adult survivors and their families: current needs and service responses. National Institute for Social Care and Health Research. 2010-2011.  £123,711. (Lead applicant)

Promoting Excellence in All Care Homes.  Department of Health. 2009/11. £485,000. (Co-applicant)

Unified Assessment in Wales: older people with complex needs and their families. WORD.  2008-2010.  £168,178. (Lead applicant)

Dementia and Neurodegenerative Diseases Research Network for Wales. WORD. 2005/08.  £239,467. (Co-applicant)

Carers for people with mental health problems: needs assessment to service provision.  Big Lottery Fund. 2004/2010. £297,591.

A study of the effects of the Carers Strategy in Wales on the needs of carers and the services that they receive.  WORD. 2002-08.  £347,260. (Lead applicant)

The modernisation of social care services: A study of the effectiveness of the National Strategy for Carers in meeting carer needs.  Department of Health. 2003-06. £331,570. (Lead applicant)

<Yn ôl i'r brig

Gweithgareddau

Aelodaeth Pwyllgorau

Cadeirydd, Pwyllgor Moeseg Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas

Aelod o Bwyllgor Moeseg Prifysgol Bangor

Cadeirydd, Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr Gogledd Orllewin Cymru

Pwyllgor Grantiau Ymchwil Gofal Cymdeithasol NISCHR (Llywodraeth Cymru)

 

Myfyrwyr

Goruchwyliaeth

PhD:

 • Kayley Taylor: The Role of Voluntary Services: Hospital Discharge, Delayed Transfer of Care and Emergency Readmission.
 • Liz Heyworth: Life After Stroke in a Rural Area: a case study approach.

 

MA:

 • Louise Prendergast (Social Policy)
 • Lowri Francis (Social Policy)
 • Tracey Evans (Social Work)
 • Sarah Palmer (Social Work)

 

 <Yn ôl i'r brig

Addysgu

SXP4001 Key Issues in Social Policy

SXW4009 The Research Process

SXP4027 Dimensions of Social Policy Research

SXU2010 Dissertation Preparation

SXP2030 Volunteer Engagement in Europe

SXU3010 Dissertation

<Yn ôl i'r brig