Proffiliau

Anne2

Anne Krayer

Aelod, CFMHAS

Swyddog Ymchwil, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

MSc, PhD
Prifysgol Bangor

a.krayer@bangor.ac.uk

01248 388775

< Yn ôl i'r proffiliau

Trosolwg

Mae gan Anne Krayer gefndir mewn iechyd y cyhoedd a hybu iechyd a chwblhaodd ei PhD yn 2009. Ymunodd â’r Ganolfan Ymchwil Gymhwysol a Gwyddorau Gwerthuso yn 2008 ar ôl gweithio â Sefydliad Bwyd, Byw’n Heini a Maeth Cymru (IFANC) am bedair blynedd. Mae Anne yn awr yn rhan to dîm y Ganolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas a ffurfiwyd yn ddiweddar. Mae Anne wedi bod yn gysylltiedig ag amryw o brosiectau, gan gynnwys prosiectau sy’n edrych ar wasanaethau a ddarperir ar gyfer gofalwyr pobl â phroblemau iechyd meddwl. Mae wedi bod yn gysylltiedig â chynhyrchu pecyn hyfforddi a gweithdai cysylltiedig i gynorthwyo cymhwysedd adolygwyr ymhlith aelodau pwyllgorau llywodraethu ymchwil a/neu bwyllgorau adolygiadau moesegol yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol. 

Cwblhaodd Anne broject yn ddiweddar oedd yn edrych ar anghenion unigolion gyda phroblemau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau.

Mae hefyd yn addysgu yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas.

Penodiadau

Swyddog Ymchwil, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor

Cyhoeddiadau

Erthyglau cyfnodolion

Seddon, D., Krayer, A., Robinson, C., Woods, B. & Tommis, Y (2013). Care coordination: translating policy into practice for older people. Quality in Ageing and Older Adults, 14 (2), earlycite.

Hartfiel N, Havenhand J, Khalsa SB, Clarke G, Krayer A. (2011) The effectiveness of yoga for the improvement of well-being and resilience to stress in the workplace. Scandinavian Journal of Work and Environmental Health, 37(1), 70-76.

Krayer, A., Ingledew, D. & Iphofen, R. (2008) Social comparison and body image in adolescence: A grounded theory approach. Health Education Research Journal, 23(5), 892-903.

Llyfrau

Iphofen, R., Krayer, A. & C. Robinson (2009) Reviewing and reading research. From ideas to findings. Bangor: Bangor University. ISBN 978-1-84220-120-6

Adroddiadau ymchwil

Krayer, A., Robinson, CA, Poole, R & Wolfendale, C (2013) Service provision for people with mental health and substance misuse problems – the relationship between stigma and social exclusion. Final Report to the National Institue for Social Care and Health Research.

Seddon, D., Krayer, A., Robinson, C.A., Gwilym, H., McKeown, G. and Hodrien, C. (2012) Adult survivors and their families: current needs and service responses. Final Report to the National Institute for Social Care and Health Research.

Robinson, CA, Seddon, D, Krayer, A, Tommis, Y, Roberts, A, Gray, B (2011) Carers for people with mental health problems: needs assessment to service provision. Final Report to the Big Lottery Health and Social Care Research Fund.

Seddon, D, Krayer, A, Robinson, CA, Woods, B & Tommis, Y (2010) Unified Assessment in Wales. older people with complex needs and their families. Final Report to the Wales Office of Research and Development for Health and Social Care.

Krayer, A., Paisley, C. & Robinson, C. (2007) Evaluation of the Food and Fitness Grant Scheme in Wales. Report to Welsh Assembly Government Health Promotion Division

Paisley, C., Krayer, A., Evans, A., Robinson, C., Reeves, C., Davies, D., Roberts, K. & Roa, J. (2006) Pupils’ food choices and the factors influencing choice in primary and secondary schools in Wales. Report to Welsh Assembly Government and Food Standards Agency Wales.

Krayer, A., Paisley, C. & Lloyd, S. (2006) Nutrition training needs in primary care. Report to Welsh Assembly Government and the Food Standards Agency Wales.

Krayer, A., Paisley, C. & Robinson, C (2004) Community project evaluation pack. Produced for the Welsh Assembly Government.

<Yn ôl i'r brig

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil
 • Rhyngwyneb rhwng iechyd a gofal cymdeithasol;
 • Darpariaeth gwasanaethau iechyd meddwl;
 • Dulliau naratif

 

Prosiectau presennol

Vulnerable adults and anti-social behaviour: an exploration of current practice. (Krayer, A., Robinson, C.A., Poole, R., Jones, B., Isaacs, M., Foulkes, T. & Lacy, F.). Funded by NISCHR (£169,495), 2013-2015.

Prosiectau a gwblhawyd

Anti-Social Behaviour Incidence System: Narrative Research (Krayer, A. & Jones, B.). Strategic Insight Programme, Classic SIP (£2,500) & Reverse SIP ((£2,000), 2012. 

Service provision for people with mental health and substance misuse problems - the relationship between stigma and social exclusion (Robinson, CA, Krayer, A, Poole, R, Wolfendale, C). NISCHR (£109,863), 2011/2012.

Adult survivors and their families. Current needs and service responses (Seddon, D, Robinson, CA, Gwilym, H, McKeown, G). WORD (£123,391), 2010/2011. (Researcher)

Carers for people with mental health problems: needs assessment to service provision (Robinson, C A, Seddon, D and Bowen, S). The Big Lottery health and social care research fund, (£297,000), 2005-2010. (Researcher)

Unified Assessment in Wales: older people with complex needs and their families. (Seddon, D, Robinson, C A, Tommis, Y and Woods, B). WORD (£168,178), 2008/2010. (Researcher)

Enhancing Research Review Skills in Research Governance (Iphofen, R. and Robinson, C A). Consortia of Local Authorities in Midland and South and South East England, (£34,326), 2008/09. (Editor and contributor)

<Yn ôl i'r brig

Gweithgareddau

Cyflwyniadau
 • Does stigma have an impact on service provision for people with mental health and substance misuse problems? North Wales Mental Health and Learning Disability Research Conference, May 2013, Bangor University.
 • Adult survivors & their families: current needs & service responses. Bradford Specialist Sexual Violence & Abuse Advisory Group, Emerging Science and Voices Conference: A conference exploring recovery opportunities & evidenced outcomes, Jan 2013, University of Bradford.
 • Mental health and the police: challenges and opportunities. North Wales Forensic Psychiatry Educational Day Oct 2012, North Wales.
 • The Crossroads of Mental Health and Substance Misuse Provision: Intersectional Influences on the Individual. Belonging and Ethnicity Research Group Conference June 2012, Bangor University.
 • Supporting carers for people with mental health problems. Needs assessment to service provision. 5th international carers conference. New frontiers in caring 2010 and beyond, July 2010, Leeds.
 • Social comparison appraisals of media images in adolescence. Annual Conference of the Centre for Appearance Research, Bristol (Appearance matters 3), July 2008, Bristol.

 

 <Yn ôl i'r brig

Myfyrwyr

Goruchwyliaeth

 MA:

 • Evaluation of Infant feeding counselling for the Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV (PMTCT) Programme in Tanzania
 • Individual experience of food poverty: the role of food banks

 

Addysgu

Cyfarwyddwr y Cwrs: MA Policy Research and Evaluation

 <Yn ôl i'r brig