home img

Hafan

Mae'r Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas (CFMHAS) yn ganolfan ymchwil seiliedig ar ddulliau. Rydym yn gwneud ymchwil sy'n uniongyrchol berthnasol i les pobl â phroblemau iechyd meddwl, eu teuluoedd a'u gofalwyr, ac i iechyd meddwl yn gyffredinol.

Mae'r Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas yn fenter ar y cyd rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Phrifysgol Bangor.  Mae ganddi swyddfeydd yn Wrecsam a Bangor.

Mae ein gwaith ymchwil yn waith amlddisgyblaethol, ac yn dod ag ymarferwyr ac ymchwilwyr sydd â chefndir ym meysydd gofal cymdeithas, seicoleg a'r gwyddorau meddygol at ei gilydd. Rydym yn rhoi pwyslais penodol ar ymchwil gyda dulliau cymysg, sy'n cyfuno dulliau ansoddol a meintiol i fynd i'r afael â phroblemau cymhleth.

Cefnogir y Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas gan grŵp llywio.

.

Ein prif ddiddordebau yw:

  • Gofal cymdeithasol a gofalwyr
  • Camddefnyddio sylweddau, yn arbennig alcohol a meddyginiaeth ar bresgripsiwn a diagnosis deuol
  • Gofal a thriniaeth i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl parhaus
  • Dulliau newydd o gyfuno ymchwil
  • Creadigrwydd a salwch meddwl
  • Moeseg, gan gynnwys ysbrydolrwydd a ffiniau proffesiynol, gorfodaeth a thrais mewn sefydliadau iechyd
  • Addysg a hyfforddiant proffesiynol

 

1468600178 Twitter Dilynwch ni Twitter